mojtaba_rahnavard

مجتبی رهنورد

.
مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید 
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد 
و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف 
تشنه زمزمه ام 
مانده تا مرغ سرچینه ی هذیانی اسفند صدا بردارد 
پس چه باید بکنم 
من که در لخت ترین موسم بی چهچهه سال 
تشنه زمزمه ام ؟
بهتر آن است که برخیزم 
رنگ را بردارم
روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم
#سهراب_سپهری

. مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید  در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد  و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف  تشنه زمزمه ام  مانده تا مرغ سرچینه ی هذیانی اسفند صدا بردارد  پس چه باید بکنم  من که در لخت ترین موسم بی چهچهه سال  تشنه زمزمه ام ؟ بهتر آن است که برخیزم  رنگ را بردارم روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم #سهراب_سپهری - 2 days ago

183 Likes
4 Comments
0
.
ما جهانی شبیه هم بودیم
آسمان و زمینمان با هم

فرقمان هم فقط در اینجا بود
او خودش بود و من خودم بودم

در نگاهش نگاه میکردم
در نگاهش دو گرگ پنهان بود

با تو ام قاب عکس نارنجی
با تو ام زر قبای پاییزی

در نگاهت حضور مولانا است
پا رکاب دو شمس تبریزی!

توی چشمت دوباره ماهی ها
توی چشمت عمیق اقیانوس

توی چشمت همیشه دعوا بود
بین هر هشت دست اختاپوس

توی چشمت چقدر آدم ها
داس ها را به باغ من زده اند

سیب بکری برای خوردن نیست
تا ته باغ را دهن زده اند

در سرت دزد های دریایی
نقشه ام را دوباره دزدیدند

اجتماعی که سارقت بودند
از تو غیر از بدن نمیدیدند

از تو غیر از بدن نمیخواهند
کرم هایی که موریانه شدند

عده ای هم که مثل من بودند
ساکنان مریض خانه شدند

#علیرضا_آذر

. ما جهانی شبیه هم بودیم آسمان و زمینمان با هم فرقمان هم فقط در اینجا بود او خودش بود و من خودم بودم در نگاهش نگاه میکردم در نگاهش دو گرگ پنهان بود با تو ام قاب عکس نارنجی با تو ام زر قبای پاییزی در نگاهت حضور مولانا است پا رکاب دو شمس تبریزی! توی چشمت دوباره ماهی ها توی چشمت عمیق اقیانوس توی چشمت همیشه دعوا بود بین هر هشت دست اختاپوس توی چشمت چقدر آدم ها داس ها را به باغ من زده اند سیب بکری برای خوردن نیست تا ته باغ را دهن زده اند در سرت دزد های دریایی نقشه ام را دوباره دزدیدند اجتماعی که سارقت بودند از تو غیر از بدن نمیدیدند از تو غیر از بدن نمیخواهند کرم هایی که موریانه شدند عده ای هم که مثل من بودند ساکنان مریض خانه شدند #علیرضا_آذر - 3 days ago

197 Likes
7 Comments
0
.
جان منست او هی مزنیدش
آن منست او هی مبریدش

آب منست او نان منست او
مثل ندارد باغ امیدش

باغ و جنانش آب روانش
سرخی سیبش سبزی بیدش

متصلست او معتدلست او
شمع دلست او پیش کشیدش

هر که ز غوغا وز سر سودا
سر کشد این جا سر ببریدش

هر که ز صهبا آرد صفرا
کاسه سکبا پیش نهیدش

عام بیاید خاص کنیدش
خام بیاید هم بپزیدش

نک شه هادی زان سوی وادی
جانب شادی داد نویدش

داد زکاتی آب حیاتی
شاخ نباتی تا به مزیدش

باده چو خورد او خامش کرد او
زحمت برد او تا طلبیدش
#مولانا

. جان منست او هی مزنیدش آن منست او هی مبریدش آب منست او نان منست او مثل ندارد باغ امیدش باغ و جنانش آب روانش سرخی سیبش سبزی بیدش متصلست او معتدلست او شمع دلست او پیش کشیدش هر که ز غوغا وز سر سودا سر کشد این جا سر ببریدش هر که ز صهبا آرد صفرا کاسه سکبا پیش نهیدش عام بیاید خاص کنیدش خام بیاید هم بپزیدش نک شه هادی زان سوی وادی جانب شادی داد نویدش داد زکاتی آب حیاتی شاخ نباتی تا به مزیدش باده چو خورد او خامش کرد او زحمت برد او تا طلبیدش #مولانا - 5 days ago

120 Likes
1 Comments
0
.
عزم آن دارم که امشب مست مست
پای کوبان کوزهٔ دردی به دست

سر به بازار قلندر در نهم
پس به یک ساعت ببازم هرچه هست

تا کی از تزویر باشم خودنمای
تا کی از پندار باشم خودپرست

پردهٔ پندار می‌باید درید
توبهٔ زهاد می‌باید شکست

وقت آن آمد که دستی بر زنم
چند خواهم بودن آخر پای‌بست

ساقیا در ده شرابی دلگشای
هین که دل برخاست غم در سر نشست

تو بگردان دور تا ما مردوار
دور گردون زیر پای آریم پست

مشتری را خرقه از سر برکشیم
زهره را تا حشر گردانیم مست

پس چو عطار از جهت بیرون شویم
بی جهت در رقص آییم از الست

#عطار_نیشابوری

. عزم آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزهٔ دردی به دست سر به بازار قلندر در نهم پس به یک ساعت ببازم هرچه هست تا کی از تزویر باشم خودنمای تا کی از پندار باشم خودپرست پردهٔ پندار می‌باید درید توبهٔ زهاد می‌باید شکست وقت آن آمد که دستی بر زنم چند خواهم بودن آخر پای‌بست ساقیا در ده شرابی دلگشای هین که دل برخاست غم در سر نشست تو بگردان دور تا ما مردوار دور گردون زیر پای آریم پست مشتری را خرقه از سر برکشیم زهره را تا حشر گردانیم مست پس چو عطار از جهت بیرون شویم بی جهت در رقص آییم از الست #عطار_نیشابوری - 10 days ago

110 Likes
9 Comments
0
🎧
کریم رو حتمن بشنوید و دنبال کنید 
@karimsheri

کریم رو حتمن بشنوید و دنبال کنید @karimsheri - 10 days ago

118 Likes
1 Comments
0
.
آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد
#سهراب_سپهری

. آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد #سهراب_سپهری - 14 days ago

196 Likes
1 Comments
0
.
شما که عشقِتان زندگی‌ست
شما که خشمِتان مرگ است!

شما که زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایند  و هر مرد که به راهی می‌شتابد
جادوییِ نوشخندی از شماست  و هر مرد در آزادگیِ خویش
به زنجیرِ زرینِ عشقی‌ست پای‌بست
 شما که عشقِتان زندگی‌ست
شما که خشمِتان مرگ است! 
شما که روحِ زندگی هستید
و زندگی بی شما اجاقی‌ست خاموش،
 شما که نغمه‌یِ آغوشِ روحِتان
در گوشِ جانِ مرد فرح‌زاست، 
شما که در سفرِ پُرهراسِ زندگی، مردان را
در آغوشِ خویش آرامش بخشیده‌اید
و شما را پرستیده است هر مردِ خودپرست، 
عشقِتان را به ما دهید
شما که عشقِتان زندگی‌ست!
و خشمِتان را به دشمنانِ ما
شما که خشمِتان مرگ است .

#احمد_شاملو
#هوای_تازه

. شما که عشقِتان زندگی‌ست شما که خشمِتان مرگ است! شما که زیبایید تا مردان زیبایی را بستایند  و هر مرد که به راهی می‌شتابد جادوییِ نوشخندی از شماست  و هر مرد در آزادگیِ خویش به زنجیرِ زرینِ عشقی‌ست پای‌بست شما که عشقِتان زندگی‌ست شما که خشمِتان مرگ است! شما که روحِ زندگی هستید و زندگی بی شما اجاقی‌ست خاموش،  شما که نغمه‌یِ آغوشِ روحِتان در گوشِ جانِ مرد فرح‌زاست، شما که در سفرِ پُرهراسِ زندگی، مردان را در آغوشِ خویش آرامش بخشیده‌اید و شما را پرستیده است هر مردِ خودپرست، عشقِتان را به ما دهید شما که عشقِتان زندگی‌ست! و خشمِتان را به دشمنانِ ما شما که خشمِتان مرگ است . #احمد_شاملو #هوای_تازه - 17 days ago

158 Likes
1 Comments
0
.
فریاد
در باد
سایه‌ی سروی به جای می‌گذارد.

بگذارید در این کشتزار

گریه کنم

. فریاد در باد سایه‌ی سروی به جای می‌گذارد. بگذارید در این کشتزار گریه کنم - 17 days ago

162 Likes
0 Comments
0
.
برف نو
برف نو 
سلام 
سلام ...

. برف نو برف نو سلام سلام ... - 19 days ago

145 Likes
1 Comments
0
.
🎧

. - 24 days ago

164 Likes
14 Comments
0
.
نی نی برو ، مجنون برو ، خوش در میان خون برو
از چون مگو بی‌چون برو ، زیرا که جان را نیست جا

#مولانا 📷 : @_samimip

. نی نی برو ، مجنون برو ، خوش در میان خون برو از چون مگو بی‌چون برو ، زیرا که جان را نیست جا #مولانا : @_samimip - 1 month ago

185 Likes
7 Comments
1
.
نوح ار چه مردم وار بد ، طوفان مردم خوار بد
گر هست آتش ذره‌ای ، آن ذره دارد شعله‌ها

شمشیرم و خون ریز من ، هم نرمم و هم تیز من
همچون جهان فانیم ، ظاهر خوش و باطن بلا

#مولانا

. نوح ار چه مردم وار بد ، طوفان مردم خوار بد گر هست آتش ذره‌ای ، آن ذره دارد شعله‌ها شمشیرم و خون ریز من ، هم نرمم و هم تیز من همچون جهان فانیم ، ظاهر خوش و باطن بلا #مولانا - 1 month ago

149 Likes
1 Comments
0
.
من و زن دادا 
تولدت مبارک 😂😂😂 💃💃🎃🎂🎀🎄🎠🎤🌷⚽🚶⛽💐🚮🔊

. من و زن دادا تولدت مبارک 🚮 - 1 month ago

275 Likes
31 Comments
2
. 🎧
تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکته ی رمز اگر بدانی دانی
هر چیز که در جستن آنی آنی

#مولانا

. تا در طلب گوهر کانی کانی تا در هوس لقمهٔ نانی نانی این نکته ی رمز اگر بدانی دانی هر چیز که در جستن آنی آنی #مولانا - 1 month ago

161 Likes
7 Comments
0
.
بی اعتمادی دری است
خودستایی و بیم ، چفت و بست غرور است
و تهی دستی دیوار است و لولاست
زندانی را که در آن محبوس رآی خویشیم
دلتنگیمان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن
از رخنه هایش تنفس می کنیم

تو و من

توان آن را یافتیم تا برگشاییم
تا خود را بگشاییم

بر آنچه دلخواه من است حمله نمی برم
خود را به تمامی بر آن می افکنم
اگر بر آنم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست ،
راهی به جز اینم نیست .

#احمد_شاملو
📷 : @shukutavakoli

. بی اعتمادی دری است خودستایی و بیم ، چفت و بست غرور است و تهی دستی دیوار است و لولاست زندانی را که در آن محبوس رآی خویشیم دلتنگیمان را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن از رخنه هایش تنفس می کنیم تو و من توان آن را یافتیم تا برگشاییم تا خود را بگشاییم بر آنچه دلخواه من است حمله نمی برم خود را به تمامی بر آن می افکنم اگر بر آنم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست ، راهی به جز اینم نیست . #احمد_شاملو : @shukutavakoli - 2 months ago

216 Likes
11 Comments
0
.
تو را زن می خواهم آن گونه که هستی
از کیمیای زن چیزی نمی دانم 
از سرچشمه ی حلاوت او
از این که غزال ماده چگونه غزال شد
از این که پرندگان چگونه نغمه سرایی آموختند 
تو را چون زنانی می خواهم
در تابلوی های جاودانه
چون دوشیزگان
نقش شده بر سقف کلیساها
که تن در مهتاب می شویند 
تو را زنانه می خواهم
تا درختان سبز شوند
ابرهای پر باران به هم آیند
باران فرو ریزد
تو را زنانه می خواهم
زیرا تمدن زنانه است 
شعر زنانه است
ساقه ی گندم
شیشه ی عطر ، 
حتی پاریس زنانه است
و بیروت
با تمامی زخمهایش ، زنانه است 
تو را سوگند 
به آنان که می خواهند شعر بسرایند
زن باش
تو را سوگند 
به آنان که می خواهند خدا را بشناسند
زن باش ...
#نزار_قباني

. تو را زن می خواهم آن گونه که هستی از کیمیای زن چیزی نمی دانم  از سرچشمه ی حلاوت او از این که غزال ماده چگونه غزال شد از این که پرندگان چگونه نغمه سرایی آموختند  تو را چون زنانی می خواهم در تابلوی های جاودانه چون دوشیزگان نقش شده بر سقف کلیساها که تن در مهتاب می شویند  تو را زنانه می خواهم تا درختان سبز شوند ابرهای پر باران به هم آیند باران فرو ریزد تو را زنانه می خواهم زیرا تمدن زنانه است  شعر زنانه است ساقه ی گندم شیشه ی عطر ، حتی پاریس زنانه است و بیروت با تمامی زخمهایش ، زنانه است تو را سوگند  به آنان که می خواهند شعر بسرایند زن باش تو را سوگند  به آنان که می خواهند خدا را بشناسند زن باش ... #نزار_قباني - 2 months ago

156 Likes
1 Comments
1
.
تولدت مبارک استاد 
همیشه مثل همین چندروز که  کلی ذوق کردم واستون کنار هم خوشحال و پرانرژی  بیبینمدون 😄😙❤

. تولدت مبارک استاد همیشه مثل همین چندروز که کلی ذوق کردم واستون کنار هم خوشحال و پرانرژی بیبینمدون 😙 - 2 months ago

246 Likes
16 Comments
2
.
مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید
#حافظ 
عکس از علی طهوری عزیز @a.tahoori

. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید #حافظ عکس از علی طهوری عزیز @a.tahoori - 2 months ago

201 Likes
3 Comments
0
Load more posts
2017 - © Deskgram. All rights reserved.